Ошто ири ортосунда чоң айырма менен ааламдын негизги барбы?


жооп 1:

Балким, бир нече аяттар. Иш жүзүндө эч нерсе Мен дипломдору мени элестетүү мүмкүн - адатта, чейрек / семестр аз методдорун иштеп, ошондой эле астрономия тармагында бир нече курстарды үчүн, ал ордун толтурууга.

Мен Astrophysics боюнча магистратура программасы боюнча, ал эми менин негизги гана, "табият" уникалдуу эмесмин. Ал, чынында эле, маанилүү эмес.