java драйвер классын кантип жасаса болот


жооп 1:

Объект классы java.langpackageде бар. Javaдагы ар бир класс түздөн-түз же кыйыр түрдө Object классынан алынат. Эгерде Класс башка класстарды жайылтпаса, анда ал Objectтин түздөн-түз балалык классы, ал эми башка классты жайылтса, анда ал кыйыр түрдө келип чыгат. Ошондуктан Object класс методдору бардык Java класстары үчүн жеткиликтүү. Демек, объект классы ар кандай Java программасында тукум кууп өтүү иерархиясынын тамыры катары иштейт.